Suomi

Articles

Miten varmistetaan turvallisuus kouluissa?

Turvallisuus kouluista koostuu monista asioista. On estettävä uhkien kohdistuminen ihmisiin ja omaisuuteen oppimisympäristöissä: tulipalot, murrot, opiskelijoiden väliset tappelut, henkinen väkivalta, vandalismi, jengien toiminta, huumekauppa ja vanhempien tai sisarusten aiheuttamat uhat. Onneksi kouluampumiset ovat Euroopassa edelleen harvinaisia, mutta niiden mahdollisuus on olemassa. Jos koulu halutaan pitää turvallisena, on laadittava suunnitelma tällaisten ongelmien varalta.

Lue lisää »

Tämä on AddSecure School Safety

Kouluissa tulee olla turvallista. Onneksi näin yleensä onkin. Valitettavasti väkivaltaiset tapahtumat yleistyvät. Tämä tietysti herättää huolta. Edes rauhallisissa Pohjoismaissa tältä ei ole vältytty. Ruotsin opettajien ammattijärjestö on arvostellut koulujen suojaamisen hidasta edistymistä. Oslossa 70 alakouluun on asennettu uudet hälytysjärjestelmät.

Lue lisää »