Suomi

Miten varmistetaan turvallisuus kouluissa?


Turvallisuus kouluista koostuu monista asioista. On estettävä uhkien kohdistuminen ihmisiin ja omaisuuteen oppimisympäristöissä: tulipalot, murrot, opiskelijoiden väliset tappelut, henkinen väkivalta, vandalismi, jengien toiminta, huumekauppa ja vanhempien tai sisarusten aiheuttamat uhat. Onneksi kouluampumiset ovat Euroopassa edelleen harvinaisia, mutta niiden mahdollisuus on olemassa. Jos koulu halutaan pitää turvallisena, on laadittava suunnitelma tällaisten ongelmien varalta.
 

Turvallisuus kouluissa, osa 1

Kun rauhallisessa Ruotsissa jopa opettajien ammattijärjestö vaatii koulujen turvallisuuden parantamista, on syytä kuunnella. Vaikka tilanne ei onneksi ole läheskään yhtä vakava kuin Yhdysvalloissa, väkivaltaisia iskuja on tehty sekä Ruotsissa että Suomessa – maissa, jotka tunnetaan avoimista ja tasokkaista kouluistaan. Norjalaisissa kouluissa väkivalta ja uhat ovat yleistyneet, varsinkin Oslossa. Tämä ei tarkoita, että ongelma koettelisi ainoastaan suurkaupunkeja. Suuntaus on paljon yleisempi.

Siksi on varmistettava, että olo tuntuu turvalliselta kaikissa kouluissa. Miten tässä onnistutaan vaarantamatta avoimuutta?


Tasapainon säilyttäminen on vaikeaa

Kun turvatoimenpiteitä ehdotetaan, niitä yleensä vastustetaan siksi, että niiden katsotaan vaarantavan luottamus eurooppalaista koulujärjestelmää kohtaan. Koulujen halutaan olevan avoimia ja miellyttäviä. Tämä muuttuu, jos niihin ryhdytään asentamaan kameroita, portteja ja lukkoja sekä kaikille sisään tulijoille tehdään täysimittainen turvallisuustarkastus.

Kukaan ei halua muuttaa kouluja vankiloiksi.

Euroopassa kouluampumisten sijasta näyttävät yleistyvän tappelut, uhkaamiset ja vandalismi. Huolestumista voidaan tietysti pitää liioiteltuna ja todeta, että lievemmät toimenpiteet riittävät. On täysin mahdollista, että paras ratkaisu on estää yleisemmät onnettomuudet, jolloin metallinpaljastimia tai vartaloskannereita ei tarvita. Jos ratkaisu auttaisi estämään pahimmat ääritilanteet, se olisi plussaa.


Millainen ratkaisu olisi?

Vastauksia kannattaa etsiä Suomesta, koska sikäläinen koulujärjestelmä on maailman huipputasoa ja myös siksi, koska muutama vuosi sitten siellä tapahtui kaksi kouluampumista vain 11 kuukauden välein. Suomessa harkittiin luodinkestävän lasin ja metallinpaljastimien kaltaisia ratkaisuja, mutta lopulta valittiin varovaisempi linja, jotta luottamuksen ilmapiiri säilyy. Viranomaiset suosittelivat, että kouluihin tulee laatia hätätilasuunnitelmat, joiden toteuttamista harjoitellaan. Vuosittain on järjestettävä evakuointiharjoituksia. Käyttöön on otettava arkkitehtonisia ratkaisuja, kuten hätäpoistumisreittejä ja lasiseiniä.

Hätätilasuunnitelman toimivuus edellyttää nopeaa tiedonkulkua. Useimmat hätätilanteet ovat ohi 10–15 minuutissa, joten on toimittava nopeasti. Jos vankkojen lukkojen ja metallinpaljastimien kaltaiset ääritoimenpiteet suljetaan pois, on varmistettava, että tieto mahdollisista uhista välittyy heti oikeille ihmisille yksityiskohtaisena.

Tämä on syytä pitää mielessä, kun halutaan turvallisuutta. Päätös tehdään lopulta koulun tai kunnan tasolla, mutta jos varotoimiin ei ryhdytä, ollaan sinisilmäisiä.

 

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä